Pravna obavijest

Svi tekstovi, slike, grafike, animacije i drugi sadržaj internetske stranice www.odmaram.com predmet su autorske zaštite ili drugog oblika zaštite intelektualnog vlasništva, osim ako nije navedeno drugačije. Sadržaj internetskih stranica ili njezinih dijelova nije dozvoljeno kopirati, upotrebljavati na internetskim stranicama drugih tvrtki, širiti, mijenjati ili na bilo koji drugi način javno reproducirati bez pismene dozvole tvrtke Potuj nekam, d.o.o., koja aktivno štiti svoja prava intelektualnog vlasništva u najvećoj mogućoj mjeri sukladno zakonskim odredbama. Sadržaj stranice možete pregledavati, kopirati i ispisati isključivo za osobnu upotrebu pod uvjetom da ga upotrebljavate u informativnu i neprofitnu svrhu.

Upotreba sadržaja koji je objavljen na našim internetskim stranicama na vlastitu je odgovornost korisnika.

Sadržaj stranice informativnog je značaja, zato Potuj nekam, d.o.o., ne preuzima nikakvu odgovornost za točnost i cjelovitost objavljenih podataka ili za bilo kakvu eventualnu štetu koja može nastati korisniku stranice kao posljedica upotrebe informacija na internetskim stranicama.

Gledanje i pretraživanje naših internetskih stranica na vlastitu je odgovornost. Potuj nekam, d.o.o , ne odgovara za eventualnu štetu koja može nastati kod upotrebe datoteka i podataka s internetske stranice. Također ne odgovaramo na eventualne kompjuterske viruse koji nastanu kao rezultat presnimavanja datoteka ili podataka s naše internetske stranice.

Naša internetska stranica sadrži i poveznice do drugih internetskih stranica pravnih i fizičkih osoba za koje ne preuzimamo nikakvu odgovornost za sadržaj, oblik i unesene promjene tih stranica, kao ni za njihovu eventualnu politiku do posjetitelja internetskih stranica.

Iako kod sakupljanja informacija koje objavljujemo na našoj internetskoj stranici djelujemo s najvećom mogućom brigom te brinemo za njihovu točnost i ažurnost, naša kaznena i civilna odgovornost za stvarne i pravne greške na informacijama u potpunosti je isključena, te ne odgovaramo ni za kakvu neposrednu ili posrednu štetu ili neugodnosti koje bi mogle nastati korisniku zbog upotrebe eventualno pogrešnih ili netočnih podataka koji bi se našli na našoj internetskoj stranici. Ako ćete nas upozoriti na greške, pokušat ćemo ih otkloniti što prije.

Logotipi su registrirane marke za koje Potuj nekam, d.o.o., ima dozvolu za upotrebu. Zabranjena je reprodukcija ili upotreba logotipa u cjelosti ili njegovom dijelu u bilo kakvom obliku, osim s pismenom dozvolom Potuj nekam, d.o.o.

Slike objavljene na internetskoj tranici www.odmaram.com zakonito su kupljenje u foto arhivima Shutterstock Images, iStockphoto i Dreamstime ili su vlasništvo naših partnera koju su nam dozvolili njihovu upotrebu.