Uvjeti plaćanja

Odaberite način plaćanja koji vam najviše odgovara

 • Uobičajeni način uplatom avansa
  Za rezervaciju napravljenu barem 10 dana prije polaska potrebno je uplatiti avans u visini 30% od ukupnog iznosa rezervacije. Ostatak treba biti plačen prema uvjetima organizatora putovanja (od 10-30 dana prije polaska).
 • Obročno plaćanje (bez kamata)
  Prilikom rezervacije plaćate avans u visini 30%, sljedeći mjesec plaćate 100 EUR i sljedeći 50 EUR ..., do 10 dana prije polaska kada je potrebno uplatiti razliku do cjelokupnog iznosa rezervacije.
 • Uplata odjednom u cijelosti
  Ako želite, možete svoj odmor platiti jednokratnom uplatom u cijelosti.
 • Plaćanje kreditnim karticama (Master Card, Visa)
  Prilikom plaćanja karticom zaračunavamo administrativne troškove v visini 1,5% vrijednosti uplate. Primjer: za uplatu aranžmana u visini 500 EUR zaračunavamo 7,5 EUR administrativnih troškova.

Podatke potrebne za uplatu dobit ćete na svoju e-adresu prilikom zaključivanja rezervacije. Uplatu na poslovni račun Potuj nekam, d.o.o., možete izvršiti u vašoj najbližoj poslovnici banke ili pošte ili pak putem vaše e-banke.